Dr. Jeeson Unni

Chairperson

Dr. Leena Srivastava

Hon’ Secretary

Dr. Samir Dalwai

Past Chairperson

Dr. Chhaya Prasad

Past Secretary

Dr. Zafar Meenai

Joint Secretary

Dr. Shambhavi Seth

Joint Secretary

Dr. M. Narayanan

Treasurer

Dr. MKC Nair

Advisor

Dr. Pratibha Singhi

Advisor

Dr. S.S. Kamath

Advisor

Dr. Abraham Paul

Advisor

Dr. Nandini Mundkur

Advisor

Dr. Shabina Ahmed

Advisor

Dr. Samir Dalwai

National coordinator of the TOT program

Dr. Chhaya Prasad

National coordinator of the IAP Fellowship program

Dr. Santhosh Rajagopal

Chief Editor

Dr. Jyoti Bhatia

Editorial Board Member

Dr. Anjan Bhattacharya

Editorial Board Member

Dr. Leena Deshpande

Editorial Board Member

Dr. Anju Aggarwal

Editorial Board Member

Dr. Arun Prasad

Editorial Board Member

Dr. Sivaprakasam

Editorial Board Member

Dr. Zafar Meenai

Website Committee

Dr. Lata Bhat

Website Committee

Dr. Somasundaram

Website Committee

Dr. Mahesh Mohonto

Website Committee

Dr. P Sudhakar

Website Committee

State Coordinators

Wng. Cdr. Kawaljit Multani Singh

Armed Forces

Dr. Hanumantha Rao

Andhra Pradesh

Dr. Sujit Kumar Chaudhary

Assam

Dr. Anil Kumar Tiwari

Bihar

Dr. Lata Bhat

Delhi / NCR

Dr. Aparna Shirodkar

Goa

Dr. Swati Vinchurkar

Gujrat

Dr. Harsh Bhayana

Haryana

Dr. Ashwani Sood

Himachal Pradesh

Dr. M. Mahadeviah

Karnataka

Dr. Jacob Roy

Kerala

Dr. Leena Pandit Shrivastava

Maharashtra

Dr. Mahesh Prasad Mohanta

Orissa

Dr. S. Sitaraman

Rajasthan

Dr. A. Somasundaram

Tamil Nadu

Dr. Namratha Rao

Telangna

Dr. Alka Agarwal

Uttar Pradesh

Dr. Jyotsna Shrivastava

Madhya Pradesh

Dr. Sunil Datt P Daru

Dadra nagar haveli Silvassa